สวก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี