สวก. ร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 หนุนผู้ประกอบการไทย เพิ่มโอกาสทางการตลาด