การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานในการเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวก. กับเครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) มรภ.