ชาวดอยหัวแม่คำ...ต้องว้าว!!! สวก. สร้างต้นแบบการผลิตสับปะรดสายพันธุ์ใหม่