สวก. จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกสำหรับกำจัดมอด