สวก. ร่วมงานสัมมนาและเสวนาระดมความคิดเห็นออนไลน์ เรื่อง “การประเมินความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารจากพลาสติกรีไซเคิล”