สวก. เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย