คณะผู้บริหาร สวก. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ปลัด อว. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่