สวก. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย กับ FAO ประจำประเทศไทย