สวก. จับมือพันธมิตรผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ต่อยอดนวัตกรรมสีเขียวลดปัญหามลพิษทางอากาศ