สวก. คว้ารางวัลในเวที Thailand Green Design Awards 2020