สวก. ร่วมงาน “ปอยข้าวสาลีล้านนา”ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่