สวก. จัดโครงการฝึกอบรม "เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ"