สวก.ชี้เป้างานวิจัย มุ่งสร้างและพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน