สวก. จับมือเอกชน ภายใต้แบรนด์ Proud Prai ซึ่งได้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวก.