สวก. รับรางวัล ITA Awards ผลงานเป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน