สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบปีที่ 53