สวก. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 52 ปี