ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวก. เข้าแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี