สวก. จัดสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “งานวิจัยก้าวล้ำ นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน” และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับชุดทดสอบอาหาร ภายใต้งาน “THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019”