สวก. จัดงานแถลงข่าว งานประชุมวิชาการ สวก. 2562 “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร