สวก. จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ “ARDA Customer Club ครั้งที่ 1”