สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วง”