สวก. ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม PALMEX Thailand 2019