สวก. เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการใช้สิทธิในผลงานวิจัย 4 ผลงาน