รมช.กษ. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเพื่ออำลา และกล่าวขอบคุณข้าราชการที่ร่วมทำงาน