สวก. เข้าร่วมเปิดตัวงานมหกรรม “INNOVATION BAZZAR” ติดปีกธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี