สวก. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตรของประเทศไทย กับที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานทูตสเปน กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย