พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้