สวก. ร่วมเสวนาแนวทางการร่วมงานกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย