สวก. นำคณะผู้ประกอบการและนักวิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมกรรมอาหาร และเครื่องดื่มระดับโลก SIAL CHINA 2019