ผู้บริหาร สวก. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 40 ปี