สวก. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562