สวก. ร่วมแถลงข่าวผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของไทยคว้ารางวัลสูงสุดในเวทีระดับนานาชาติ