สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ไม้ผลคุณภาพชายแดนใต้ สู่ผู้บริโภคและตลาดโลก”