สวก. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561”