คณะผู้บริหาร สวก. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ เลขาธิการ มกอช.