สวก. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561