ผู้บริหาร สวก. เข้าแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร