ผอ.สวก. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร