สวก. ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและสัมมนาในงาน Thailand Lab International 2018