สวก. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบเทคโนโลยี “ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย KUcheck-F FMDV-NSP ELISA”