สวก. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล “หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”