สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตทุนศึกษาและฝึกอบรม”