สวก. ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน Thailand Tech Show 2018