สวก. จัดโครงการฝึกอบรม “ก้าวทันกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชสำหรับงานวิจัย”