สวก.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย “การผลิตน้ำมันปาล์มแดงผสมเพื่อสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาน้ำสลัดและมาการีน”