สวก. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานแสดง SIMA ASEAN Thailand 2018