สวก. จัดงานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุนงานวิจัยข้าว สู่ไทยแลนด์ 4.0