สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมใยอาหาร” รุ่นที่ 1